Welkom op deze website over Ethiek in Sociaal Werk. Als maatschappelijk werker en ethicus heb ik mijn twee grootste passies gecombineerd. Ik geef trainingen over beroepsethiek, begeleid morele beraden en geef workshops. Daarnaast geef ik gastcollege’s op hogescholen, schrijf ik over beroepsethiek en werk mee aan het ontwikkelen van beroepscodes.

In 2022 verscheen mijn boek Professionele autonomie in sociaal werk, een model voor verantwoord handelen.

 
 
 

Podcast over professioneel Toezicht

Dat het anders zou moeten met het tuchtrecht werd vrij snel duidelijk na de invoering. De jeugdzorg is overigens niet de enige sector die worstelt met het tuchtrecht. Vele jaren heb ik vanuit BPSW met SKJ nagedacht over hoe het anders zou kunnen. In november 2022 kent SKJ naast een tuchtrechtelijke behandeling de Commissie van Consultatie.  Je leest er hier meer over. 

In onderstaande podcast – uit de reeks: ‘Jeugdzorg. Wat bedoel je?’ – ga ik in gesprek met Adri van Montfoort, René Peters en Mariska van der Steege over het nieuwe professionele toezicht van SKJ.  

Podcast “Professionaliteit Sociaal Werk”

Een gesprek over professionele autonomie en de sociaal werker. Jurja legt uit dat sociaal werkers zichzelf vaak afvragen of zij ‘het goede doen’. Wat blijkt is dat professionele sociaal werkers handelingsruimte herkennen, ervaren en toepassen. Zo kunnen zij vanuit verschillende brillen over ‘het goede doen’ nadenken, opties afwegen en beslissingen onderbouwen.

Luister hem hier!

Recente interviews & artikelen

Nieuwe klachtenroute. Beter leren van klachten
Artikel over de belangrijkste wijzigingen van het tuchtrecht – nu professioneel toezicht geheten – van  SKJ (Vakblad Sociaal Werk, oktober 2023).

‘Verhoud je tot je collega’s, niet tot het systeem’
Interview voor Project Buitenkans, een project gericht op kansengelijkheid in het onderwijs. Wat kunnen docenten doen vanuit hun professionele autonomie? (Magazine Project Buitenkans,  zomer 2023).

Een niet mis te verstane maatregel. Schorsing of doorhaling.
Een artikel in de reeks ‘leren van tuchtrecht’. Ditmaal een overzicht van de zwaarste maatregelen van de tuchtcolleges BPSW en SKJ (Vakblad Sociaal Werk, april 2023).

‘Wat je over cliënten opschrijft mag voor hen nooit een verrassing zijn’
Artikel naar aanleiding van een websinar van Augeo over huiselijk geweld en kindermishandeling (Zorg&Welzijn, februari 2023).

Sociaal werkers begeleiden naar professionele autonomie
Artikel in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (LVSC) over hoe je in intervisie en supervisie aan professionele autonomie van sociaal werkers kunt bevorderen (TsvB, december 2022)

Tuchtrecht in de jeugdbescherming vernieuwd
Nieuwsbericht over de modernisering van het tuchtrecht SKJ. De belangrijkste veranderingen op een rij.  (Zorg&Welzijn, november 2022)

 “Zorgen dat mensen echt tot hun recht komen” 
Interview over professionele autonomie (Zorg&Welzijn Magazine, oktober 2022)

Werk maken van professionele autonomie
Over het versterken van je professionele autonomie in de praktijk van alledag. (Vakblad Sociaal Werk, oktober 2022)

Sociaal werkers en autonomie: ‘Eigen kompas niet genoeg’
Interview over professionele autonomie van sociaal werkers (Sociale vraagstukken, augustus 2022)

Tuchtrecht in jeugdbescherming afschaffen? ‘Nee, zet het juist in als wapen  
Interview naar aanleiding van het pleidooi van vakbond FNV om het tuchtrecht in de jeugdbescherming af te schaffen (Zorg & Welzijn, juli 2022).

Ethica Jurja Steenmeijer: ‘Eigen beroepscode maakt sociale professionals sterker’ 
Interview op Vlaamse website voor het sociaal domein over de kracht van een gezamenlijke beroepscode (Sociaal.net, juni 2022).